Kosten beleggen

Als u gaat beleggen krijgt u te maken met kosten. Kosten hebben een belangrijke invloed op het rendement dat u realiseert. Met rendement wordt in dit geval uw netto rendement bedoeld, oftewel; het rendement van uw beleggingen na aftrek van de kosten. Onder deze kosten vallen zowel de directe als de indirecte kosten.

Directe kosten
De kosten die u aan Havika Vermogensbeheer BV (Havika) betaalt voor het beheer van uw
beleggingsportefeuille (beheervergoeding, transactiekosten, servicefee, e.d.)

Indirecte kosten
De kosten die u betaalt voor het beleggen in een specifiek beleggingsproduct zoals bijvoorbeeld een beleggingsfonds (beheer kosten van het fonds, transactiekosten in het product, e.d.)

Onderstaand voorbeeld is een overzicht van de totaal te verwachten kosten van een neutrale
portefeuille beheerd door Havika. In het voorbeeld zijn we uitgegaan van een portefeuille met een belegd vermogen van € 350.000,- waarbij gekozen is voor de variant van vaste beheerfee kosten (vanaf het beleggersprofiel neutraal is ook een combinatie van vaste fee en performance fee mogelijk).

Lopende kosten van een belegging

Naast de kosten die Havika u in rekening brengt, worden er ook kosten gemaakt in de beleggingsproducten die door Havika worden geselecteerd. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het product zelf en worden niet separaat bij u in rekening gebracht. Het gaat dan om de zogenaamde ‘’lopende kosten’’. Voor het berekenen van deze lopende kosten zijn we uitgegaan van een modelportefeuille met een neutraal beleggersprofiel. Bij een defensiever beleggersprofiel zullen deze lopende kosten iets lager zijn, bij een meer offensiever beleggersprofiel zijn deze kosten iets hoger. Meer informatie over de lopende kosten per fonds kunt u terug vinden in de Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) van het fonds.

Kostensoort
Kosten in een bedrag in €
Kosten in een %
Beheervergoeding
€ 3.900,00
1,11%
Transactiekosten
€ 787,50
0,23%
Totaal directe kosten
€ 4.687,50
1,34%Lopende kosten belegging
€ 3.325,00
0,95%
Totaal indirecte kosten
€ 3.325,00
0,95%Totaal te verwachten kosten
€ 8.012,50
2,29%

Meer informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de bovenstaande informatie of wenst u een overzicht van de kosten op basis van andere uitgangspunten (ander bedrag of ander beleggersprofiel) dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat kan per email info@havika.nl of per telefoon 0183-500090.

Sluiten