Werkwijze

Een persoonlijke en actieve benadering staan centraal

De basis van onze dienstverlening bestaat uit een persoonlijk inventarisatie gesprek. Tijdens dit gesprek worden uw financiële situatie, uw beleggingswensen, uw uitgangspunten en uw beleggingsdoel(en) gedetailleerd geïnventariseerd. Tevens wordt vastgesteld welke beleggingsalternatieven op basis van uw kennis en uw ervaring het beste bij u passen. Met de verkregen informatie uit dit inventarisatiegesprek wordt van u een clientprofiel en een beleggersprofiel opgesteld. Dit is voor ons de basis voor een gestructureerde en passende dienstverlening.

Beleggingsprofielen vormen de basis voor onze dienstverlening

Bij Havika Vermogensbeheer onderscheiden wij een vijftal beleggersprofielen. Elk profiel kent zijn eigen beleggingsstrategie en risicogradatie. De beleggersprofielen die wij onderscheiden zijn: defensief, matig defensief, neutraal, matig offensief en offensief.

Wij hanteren twee niche mandaten met maatwerk portefeuilles alternatives en opportunity.

Research

Met behulp van verschillende vooraf geselecteerde onafhankelijke researchkanalen, volgen en analyseren onze beheerders dagelijks de financiële markten. Hierbij maken we gebruik van openbare bronnen, fondsenhuizen en diverse websites. Tevens kopen we onafhankelijke research in. Als onafhankelijk vermogensbeheerder vinden wij dat een must.

Havika Vermogensbeheer heeft een samenwerking met SVDH Vermogensbeheer. Iedere twee weken is er een gezamenlijk beleggingsoverleg.

Beleggingscomité

Eén keer per twee weken vindt er een gestructureerd overleg plaats door de vermogensbeheerders. Tijdens dit overleg wordt er gesproken over de macro- en micro economische actualiteiten, emissies van beleggingsalternatieven, advieswijzigingen door gerenommeerde effectenhuizen en overige beleggingsinhoudelijke zaken. Indien nodig worden er wijzigingen doorgevoerd of aanbevelingen gedaan met betrekking tot de vermogensverdeling die op dat moment het best passend is bij uw beleggersprofiel. Dit overleg vindt gezamenlijk plaats met de vermogensbeheerders van SVDH Vermogensbeheer.

Rapportages

U kunt dagelijks uw beleggingen raadplegen via onze website. Dit doet u door in te loggen met uw wachtwoord en rekeningnummer. Tevens heeft u inzicht in de mutaties die zijn doorgevoerd. Per kwartaal ontvangt u van ons een uitgebreide schriftelijke rapportage.

Persoonlijk contact

Periodiek (minimaal jaarlijks) zullen we een persoonlijk adviesgesprek met u voeren. Tijdens dit gesprek worden uw financiële situatie, uw beleggingswensen, uw uitgangspunten en uw beleggingsdoel(en) besproken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat uw beleggingen continu zijn afgestemd op uw persoonlijke wensen en doelstellingen.

Sluiten